Aspects of three dimensional gravity

Marija Kovacevic

Onderzoeksoutput

956 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zwaartekracht is de oudste kracht die we kennen, maar tegelijkertijd de minst begrepen. De beste theorie we tot op heden over beschikken is de algemene relativiteitstheorie. Echter, men loopt tegen een aantal problemen aan wanneer
we praten over infrarode en ultraviolette energien op het spectrum. In het infrarode spectrum, waargenomen rotatiecurves van het heelal en de kosmologische constante kunnen niet worden verklaart door
de algemene relativiteitstheorie.
In het ultraviolette spectrum spelen kwantum effecten een belangrijkere rol. Zulke
effecten zijn nodig wanneer we processen willen beschrijven die direct na de Big Bang
plaatsvonden, of in de naburigheid van een zwart gat. Tot dusver heeft men nog
geen theorie ontwikkelt die kwantummechanica met algemene relativiteit kan verenigen. Een theorie van die orde noemt men kwantumgravitatie. Er zijn talloze pogingen gedaan om een allesomvattende kwantumgravitatietheorie
te formuleren. Desalnietemin is niemand er nog in geslaagd dit punt te bereiken. Het
kwantiseren van zwaartekracht vergt de overbrugging van enkele technische obstakels.
Algemene relativiteit is een gecompliceerde non-lineaire theorie. Omwille van de meervoud aan technische problemen opteert men doorgaans voor meer
eenvoudigere modellen die de meer essentile kenmerken van algemene relativiteit omvat-
ten, zonder de daarbij horende computationele barrires. Een van de compromissen die
hierbij hoort is om algemene relativiteit te beschouwen in minder dimensies: twee ruimte dimensies en een tijdsdimensie. Ons doel is om te onderzoeken of er wijzigingen zijn aan dit vereenvoudigde model die de situatie kunnen verbeteren. Een wijziging die we beschouwen is om aan te nemen dat het graviton massa heeft in plaats van massaloos is. Dit veranderd het
gravitatie potentiaal, wat invloed kan hebben op voorspellingen van de kosmologische
constante. Bovendien, beschrijven we drie extensies van massieve zwaartekracht: hogere spin extensies, extensies naar hogere
dimensies, en supersymmetrische extensies, en ook de non-relativistische zwartekracht.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Bergshoeff, Eric, Supervisor
Datum van toekenning22-dec.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789462958005
StatusPublished - 2017

Citeer dit