Assessing Advanced Practice Provider Value: Beyond a Single Healthcare System reply

Herman G. Kreeftenberg*, Peter H. J. van der Voort

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E336-E336
Aantal pagina's1
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume48
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2020

Citeer dit