Assessing for Learner Shame Should Be a Routine Part of Remediation for Unprofessional Behavior Reply

Marianne Mak-van der Vossen, Walther N K A van Mook, Gerda Croiset, Rashmi Kusurkar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)424-425
Aantal pagina's2
TijdschriftAcademic Medicine
Volume92
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit