Assessing in vivo platelet activation in patients with liver diseases

Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)52-53
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Thrombosis and Thrombolysis
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2017

Citeer dit