Assessing the Dissimilarity Profiles Test for Significant Clustering: Is It Suitable for Strategic Groups Research?

Charles Carroll*, Kelly van Heyningen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    3 Downloads (Pure)
    Filter
    Article

    Zoekresultaten