Assessment of airway inflammation: an overview

LM Fabbri*, S Durham, ST Holgate, PM O'Byrne, DS Postma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)6S-8S
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEuropean Respiratory Journal
  Volume11
  StatusPublished - mrt.-1998

  Citeer dit