Assessment of bile duct injury of donor livers during ex situ normothermic machine perfusion

I. E. M. de Jong, S. B. Bodewes, D. Overi, O. B. van Leeuwen, M. C. van den Heuvel, G. Carpino, E. Gaudio, V. E. de Meijer, R. J. Porte

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)87-87
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplantation
Volume106
Nummer van het tijdschrift8S
StatusPublished - aug.-2022

Citeer dit