Assessment of Serotonergic Function by Radioligands and Microdialysis: focus on stress-related behaviour and antidepressant efficacy

Anniek Visser

  Onderzoeksoutput

  476 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Serotonine is een chemische stof die betrokken is bij het doorgeven van signalen in de hersenen en speelt o.a. een rol bij het regelen van de gemoedstoestand, zoals in depressie. De meeste antidepressiva zijn erop gericht om serotonine concentraties in het menselijk brein te verhogen, maar deze geneesmiddelen lijken bij een deel van de patiënten niet erg goed te werken. De reden hiervan is niet duidelijk. Daarom is het van belang om te kunnen meten wat er met de signaaloverdracht door serotonine gebeurt onder invloed van stress en na behandeling met antidepressiva. Een methode om dit op een non-invasieve manier te meten is met positron emissie tomografie (PET).
  De studies die in dit poefschrift worden beschreven betreffen de validatie van radioactief gemerkte chemische stoffen, of PET tracers, die de aanmaak van serotonine ([11C]5-HTP) en de gevoeligheid van 5-HT2A receptoren voor serotonine ([11C]MDL 100907) in de hersenen kunnen meten. De laatstgenoemde stof bleek zeer geschikt. Hiermee hebben we aangetoond dat 5-HT2A receptoren waarschijnlijk geen essentiële rol spelen bij het omgaan met stress (coping style) en de reactie hierop. Daarnaast hebben we gekeken of de effectiviteit van antidepressiva verbeterd kan worden door aan serotonine heropname remmers (SSRIs) een specifieke 5-HT2C receptor blokker toe te voegen. Door deze geneesmiddelcombinatie lijken de niveaus van zowel serotonine als dopamine, een neurotransmitter betrokken bij motivatie, in de hersenen te kunnen worden verhoogd.
  PET lijkt een veelbelovende methode om serotonine signaaloverdracht te meten. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of andere onderdelen betrokken bij serotonine signaaloverdracht belangrijk zijn voor stressgerelateerd gedrag. Daarnaast is het van belang om de effecten van antidepressiva op serotonine signaaloverdracht te meten en deze te relateren aan veranderingen in gedrag en gemoedstoestand.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • den Boer, Hans, Supervisor
  • van Waarde, Aren, Co-supervisor
  • Bosker, Fokko, Co-supervisor
  Datum van toekenning28-mei-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-6991-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-6992-1
  StatusPublished - 2014

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of Serotonergic Function by Radioligands and Microdialysis: focus on stress-related behaviour and antidepressant efficacy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit