Assessment of TB treatment on patient well-being

M. P. Schultink, H. A. M. Kerstjens, L. ter Beek, H. Zondag, R. Brijan, W. C. M. de Lange, T. S. van der Werf, O. W. Akkerman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)315-317
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1-apr.-2021

Citeer dit