Assessment of the need for care 15 years after onset of a Dutch cohort of patients with schizophrenia, and an international comparison (vol 31, pg 114, 1996)

D Wiersma*, R Giel, A deJong, FJ Nienhuis, CJ Slooff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)308-308
  Aantal pagina's1
  TijdschriftSocial Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - sep-1996

  Citeer dit