ASSIGNMENT OF THE HUMAN ALPHA-CRYSTALLIN GENE (CRYA1) TO CHROMOSOME-21

Y QUAXJEUKEN, Wim Quax, G VANRENS, PM KHAN, H BLOEMENDAL

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)727-728
Aantal pagina's2
TijdschriftCytogenetics and cell genetics
Volume40
Nummer van het tijdschrift1-4
StatusPublished - 1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit