Association between the quality of plant-based diets and periodontitis in the U.S. general population

An Li, Bingjiang Qiu, Marjolein Goettsch, Yuntao Chen, Shaohua Ge*, Shulan Xu*, Geerten Has E. Tjakkes

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  39 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Association between the quality of plant-based diets and periodontitis in the U.S. general population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Medicine and Dentistry

  Immunology and Microbiology

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

  Keyphrases

  Food Science