Association of clinical symptoms and cardiometabolic dysregulations in patients with schizophrenia spectrum disorders

GROUP Investigators, Chenxu Zhao*, Tesfa Dejenie Habtewold, Elnaz Naderi, Edith J Liemburg, Richard Bruggeman, Behrooz Z Alizadeh

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Association of clinical symptoms and cardiometabolic dysregulations in patients with schizophrenia spectrum disorders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Neuroscience