Association of DLG5 variants with gluten-sensitive enteropathy

E. A. Festen, A. Zhernakova, C. Wijmenga, R. K. Weersma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1027-1028
Aantal pagina's2
TijdschriftGut
Volume57
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2008

Citeer dit