Association of periodontitis with markers of immunologic and haemostatic state in people living with HIV

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
39 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E17-E19
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of infection
Volume82
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum19-dec-2020
DOI's
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit