Association of Recognized and Unrecognized Myocardial Infarction With Depressive and Anxiety Disorders in 125,988 Individuals: A Report of the Lifelines Cohort Study

Giulia Iozzia, Ricardo de Miranda Azevedo, Pim van der Harst, Judith G M Rosmalen, Peter de Jonge, Annelieke M Roest*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Zoekresultaten