Association of risk of abnormal bleeding with degree of serotonin reuptake inhibition by antidepressants

W.E.E. Meijer, E.R. Heerdink, W.A. Nolen, R.M C Herings, H.G M Leufkens, A.C.G. Egberts

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

218 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2367 - 2370
Aantal pagina's4
TijdschriftArchives of Internal Medicine
Volume164
Nummer van het tijdschrift21
StatusPublished - 2004

Citeer dit