Associations between learning principles of cognitive remediation and cognitive and vocational outcomes in early psychosis-an exploratory analysis of RCT data

Daniëlle van Duin*, Lars de Winter, Hans Kroon, Wim Veling, Jaap van Weeghel

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Associations between learning principles of cognitive remediation and cognitive and vocational outcomes in early psychosis-an exploratory analysis of RCT data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Keyphrases