Associations between volume status and circulating microRNAs in acute heart failure

Eline L. Vegter, Peter van der Meer, Adriaan A. Voors*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1077-1078
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume19
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2017

Citeer dit