Associations of 25(OH) and 1,25(OH)(2) Vitamin D With Long-Term Outcomes in Stable Renal Transplant Recipients

Charlotte A. Keyzer, Ineke J. Riphagen, Michel M. Joosten, Gerjan Navis, Anna C. Muller Kobold, Ido P. Kema, Stephan J. L. Bakker, Martin H. de Borst*, NIGRAM Consortium

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten