Associations of health literacy with depression and anxiety in dialyzed patients in Slovakia

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)p1498
Aantal pagina's1
TijdschriftNephrology, Dialysis, Transplantation
Volume35
Nummer van het tijdschriftSupplement_3
DOI's
StatusPublished - 6-jun-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit