Associations of risk perception of COVID-19 with emotion and mental health during the pandemic

Qing Han, Bang Zheng*, Max Agostini, Jocelyn J. Belanger, Ben Gützkow, Jannis Kreienkamp, Anne Margit Reitsema, Jolien van Breen, PsyCorona Collaboration, N. Pontus Leander

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

103 Citaten (Scopus)
222 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten