Associations of Steroid Sex Hormones and Sex Hormone-Binding Globulin With the Risk of Type 2 Diabetes in Women: A Population-Based Cohort Study and Meta-analysis.

Ali Abbasi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)E7-E7
  Aantal pagina's1
  TijdschriftDiabetes
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - 1-aug.-2017

  Citeer dit