Assortative mating in Drosophila melanogaster and among three species of the melanogaster subgroup

Marcus Jan van den Berg

  Onderzoeksoutput

  103 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Delden, Wilke, Supervisor
  • Kruijt, Jacob, Supervisor
  • Malingre, Theodorus, Supervisor
  Uitgever
  StatusPublished - 1988

  Citeer dit