Assurance bij duurzaamheidsinformatie, wat is de status bij Nederlandse beursfondsen?

Nancy Kamp-Roelands*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  63 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit artikel wordt de impact besproken van het Europese richtlijnvoorstel CSRD op assurance-opdrachten in Nederland. Er wordt uitleg gegeven over de CSRD in de context van assurance. Ook wordt via een empirisch onderzoek onder 74 beursgenoteerde AEX-, AMX- en AScX-ondernemingen inzicht gegeven in de mate waarin zij assurance bij hun duurzaamheidsinformatie vragen en op basis van de inhoud van de assurance-rapporten is een analyse gemaakt van de reikwijdte, gehanteerde criteria, mate van zekerheid, de beoogde gebruiker en de relatie met de transparantie van ondernemingen. Het laat zien dat 45% van de onderzochte ondernemingen assurance heeft bij de duurzaamheidsinformatie. Ook laat het zien dat er veel variatie is in de inhoud van de assurance-opdracht.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)89-100
  Aantal pagina's12
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume96
  Nummer van het tijdschrift3/4
  DOI's
  StatusPublished - 2-jun.-2022

  Citeer dit