Asteroid bodies and autophagy

Albert J. H. Suurmeijer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)785-786
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Cutaneous Pathology
Volume50
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum14-jun.-2023
DOI's
StatusPublished - sep.-2023

Citeer dit