Asthma susceptibility: learning from genetic diversity

Yidan Sun, Elin T G Kersten, Cancan Qi, Gerard H Koppelman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
25 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)904-906
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume151
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum20-feb.-2023
DOI's
StatusPublished - apr.-2023

Citeer dit