Astrocytic beta(2)-adrenergic receptors and multiple sclerosis

J. De Keyser*, E. Zeinstra, N. Wilczak

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  57 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)331-339
  Aantal pagina's9
  TijdschriftNeurobiology of Disease
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit