Astrology and the Fortunes of Churches

J. D. North*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)181-211
  Aantal pagina's31
  TijdschriftCentaurus
  Volume24
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit