Astrophysics and Twentieth-Century Astronomy to 1950. Owen Gingerich

J. D. North

  OnderzoeksoutputProfessional

  159 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)133-136
  Aantal pagina's4
  TijdschriftIsis
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - mrt-1986

  Citeer dit