Asymmetric Cu-catalyzed 1,2 and 1,4-additions of Grignard reagents: Development of new substrates and their application in total synthesis

Beatriz Carmen Calvo Gonzalez

Onderzoeksoutput

547 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this thesis, copper-catalyzed asymmetric 1,2 and 1,4-additions of Grignard reagents to different α,β-unsaturated substituted enones are described. The application of this methodology to the enantioselective synthesis of steroid hybrids, is also demonstrated.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Minnaard, Adriaan, Supervisor
  • Browne, Wesley, Beoordelingscommissie
  • Dömling, Alex, Beoordelingscommissie
  • van der Eycken, E.V. , Beoordelingscommissie, Externe Persoon
Datum van toekenning7-sep.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-09992-4
Elektronische ISBN's978-94-034-09991-7
StatusPublished - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymmetric Cu-catalyzed 1,2 and 1,4-additions of Grignard reagents: Development of new substrates and their application in total synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit