At the cutting-edge: what's the latest in imaging to diagnose Sjögren's syndrome?

A Vissink*, M S van Ginkel, H Bootsma, Awjm Glaudemans, K Delli

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)135-139
Aantal pagina's5
TijdschriftExpert review of clinical immunology
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum13-nov.-2023
DOI's
StatusPublished - 21-jan.-2024

Citeer dit