At the Precipice now, in eternal safety thereafter?

Simon Friederich*, Emilie Aebischer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)135-139
Aantal pagina's5
TijdschriftMetascience
Volume30
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit