Atg4 in autophagosome biogenesis

Jana Sánchez-Wandelmer, Fulvio Reggiori

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
200 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)108290-108291
Aantal pagina's2
TijdschriftOncotarget
Volume8
Nummer van het tijdschrift65
DOI's
StatusPublished - 12-dec-2017

Citeer dit