Atlantic advection driven changes in glacial meltwater: Effects on phytoplankton chlorophyll-a and taxonomic composition in Kongsfjorden, Spitsbergen.

Willem van de Poll, Douwe S. Maat, Philipp Fischer, Patrick Rozema, Oonagh Daly, Sebastiaan Koppelle, Ronald Visser, Anita Buma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
5136 Downloads (Pure)

Zoekresultaten