Attentional neural networks impairment in healthy aging

Manuel Vazquez-Marrufo*, Maria Luisa Benitez, Guillermo Rodriguez-Gomez, Alejandro Galvao-Carmona, Aaron Fernandez-Del Olmo, Encarnacion Vaquero-Casares

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)20-26
Aantal pagina's7
TijdschriftRevista de neurologia
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1-jan-2011

Citeer dit