Attenuation of biologically effective UV radiation in tropical Atlantic waters measured with a biochemical DNA dosimeter (vol 69, pg 34, 1999)

P Boelen*, Ingrid Obernosterer, A.A Vink, AGJ Buma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  61 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)34-40
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPhotochemistry and Photobiology
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - apr-1999

  Citeer dit