Attitudes and Mental Files in Discourse Representation Theory

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)473-490
TijdschriftReview of Philosophy and Psychology
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit