Atypical chronic myeloid leukemia with concomitant CSF3R T618I and SETBP1 mutations unresponsive to the JAK inhibitor ruxolitinib

Emanuele Ammatuna*, Matthias Eefting, Kirsten van Lom, François F. Kavelaars, Peter J.M. Valk, Ivo P. Touw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)879-880
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Hematology
Volume94
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1-mei-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit