Auditory hallucinations preceding migraine, differentiation with epileptic origin: A case report

S. A. Vreeburg, F. S. S. Leijten, I. E. C. Sommer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)222-223
Aantal pagina's2
TijdschriftSchizophrenia Research
Volume172
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusPublished - apr.-2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit