AUGER-SPECTRA OF COMPOUNDS OF SC, TI AND CR

DKG DEBOER*, C HAAS, GA SAWATZKY

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  34 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2769-2780
  Aantal pagina's12
  TijdschriftJournal of physics f-Metal physics
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit