Augmented Renal Clearance in Critically Ill: Advantage or Threat

Jacqueline Koeze*, Heleen Aardema, Matijs van Meurs, Jan G. Zijlstra

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E602-E602
Aantal pagina's1
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume42
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2014

Citeer dit