Augustine on War and Peace

Andrej Zwitter, Michael Hoelzl

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)317-324
Aantal pagina's8
TijdschriftPeace Review: A Journal of Social Justice
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit