Augustinus en Boethius: de transformatie van het antieke denken in de late oudheid

OnderzoeksoutputProfessional

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)45 - 58
Aantal pagina's14
TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
Volume191
StatusPublished - 2012

Citeer dit