Australië, neutrale sigarettenverpakkingen en de Wereldhandelsorganisatie

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Stel, je bent de Minister van Volksgezondheid van een groot land. Je constateert dat er onder jouw bevolking nog steeds behoorlijk gerookt wordt en dat dit significante gezondheidsproblemen oplevert, en dat de zorgkosten flink drukken op het overheidsbudget. Na de introductie van een aanzienlijke prijsverhoging van tabak besluit je om tabaksfabrikanten te verplichten over te gaan tot neutrale verpakkingen, dat wil zeggen standaardverpakkingen waarop de merknaam op neutrale wijze is afgebeeld, in aanvulling op de reeds bestaande gezondheidswaarschuwing. Bovendien dienen de pakjes olijfgroen te zijn, een kleur die met name kinderen onaantrekkelijke vinden. Uit onderzoek blijkt dat zulke neutrale sigarettenverpakkingen effectief zijn en vooral kinderen ontmoedigen het product te kopen. Goeie actie toch? Jammer dat vier tabaksproducerende landen vervolgens een zaak tegen je aanspannen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en beargumenteren dat de neutrale sigarettenverpakking een ongewenste handelsbelemmering vormen.
Originele taal-2English
Mijlpalentype toekennenBlog Post
OutputmediaFaculty of Law
StatusPublished - 31-aug.-2018

Citeer dit