Authentiek verbinden: diversiteitsmanagement vanuit een veranderkundig perspectief

Mirea Raaijmakers

Onderzoeksoutput

2438 Downloads (Pure)

Samenvatting

De toenemende diversiteit in de samenleving stelt veel arbeidsorganisaties voor een complexe en spannende opgave. Het belangrijkste doel van deze dissertatie is bij te dragen aan het vinden van strategieën en interventies voor effectief diversiteitsmanagement. Centraal staat de positieve bijdrage van gezamenlijkheid (teamidentiteit), omdat het zoeken naar ‘dat wat ons bindt’ cruciaal lijkt in een werkomgeving waar verschillen tussen collega’s toenemen of meer zichtbaar worden. Deze positieve bijdrage van een sterke teamidentiteit bleek echter niet vanzelfsprekend te zijn. Zo bevestigen de resultaten van deze dissertatie de verwachting dat de positieve impact van een sterke teamidentiteit bepaald wordt door specifieke persoonlijkheidseigenschappen en een specifiek werkklimaat. Zo suggereren de bevindingen dat vooral voor medewerkers die laag scoren op de persoonlijkheidseigenschappen Emotionele Stabiliteit en Open-mindedness een sterke teamidentiteit bijdraagt aan de effectiviteit van organisaties. Voor deze laagscorende, meer kwetsbare groep lijkt een sterke teamidentiteit een alternatieve bron om de onzekerheid en stress gerelateerd aan diversiteit te verminderen. Tevens laten de bevindingen zien dat alleen wanneer er sprake is van een werkklimaat waarin authentieke emoties erkend worden, een sterke teamidentiteit van toegevoegde waarde is voor organisaties. Meer specifiek bleek namelijk dat juist voor etnische minderheden ruimte voor authenticiteit als randvoorwaarde van gezamenlijkheid van belang lijkt voor de werktevredenheid van deze groep medewerkers. Voor de meerderheidsgroep Nederlandse mannen is ruimte voor authenticiteit als randvoorwaarde van gezamenlijkheid juist van belang als het gaat om positieve attitudes en keuzes ten aanzien van diversiteit. Dit resultaat is opmerkelijk omdat bekend is dat de meerderheidsgroep doorgaans behoudend reageert op diversiteit. Kortom, diversiteitsmanagement lijkt vooral gebaat bij het creëren en onderhouden van een authentieke verbinding tussen medewerkers.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Zee, Karen, Supervisor
Datum van toekenning6-okt.-2008
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789090232508
StatusPublished - 2008

Citeer dit