Author response: economic evaluation of dabigatran etexilate

Maarten J Postma, Bregt S Kappelhoff, Marinus van Hulst, Jacobus R B J Brouwers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)372-373
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Medical Economics
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2013

Citeer dit