How much of ketamine's antidepressant response is shared with ethanol? Reply

Robert A Schoevers*, Fokko J Bosker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)435-436
Aantal pagina's2
TijdschriftThe British Journal of Psychiatry
Volume209
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov.-2016

Citeer dit