Authors' Reply: AMP-Activated Protein Kinase as a Target for Preconditioning in Transplantation Medicine

Hjalmar R. Bouma*, Marlies E. Ketelaar, Benito A. Yard, Rutger J. Ploeg, Robert H. Henning

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1242-1242
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplantation
Volume90
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 15-dec.-2010

Citeer dit