Author's reply: Baloxavir for influenza: Enrichment obscured lack of effect in North-American adults.

Esther C de Haas*, Hendrika J Luijendijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  50 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)102
  Aantal pagina's1
  TijdschriftEuropean Journal of Internal Medicine
  Volume72
  Vroegere onlinedatum2-jan.-2020
  DOI's
  StatusPublished - feb.-2020

  Citeer dit